Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 183) starsze aktualności »Deklaracja dostępności

18.09.2020

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Wniosek o udostępnienie infoprmacji publicznej

31.07.2020

informacja publicznaObwieszczenie Wody Polskie

09.07.2020

wydanie pozwolenia wodno - prawnegoOgłoszenie o naborze

15.06.2020

ogłoszenieObwieszczenie Rady Gminy Choceń

13.05.2020

Obwieszczenie Rady Gminy ChoceńObwieszczenie

08.04.2020

obwieszczenieZawiadomienie

26.03.2020

ogłoszenieInformacja

25.03.2020

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPOLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020 9.3.2 Rozwój usług społecznychnabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

02.03.2020

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, o nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20Informacja

27.02.2020

o finansowaniu zadań oświatowychOGŁOSZENIE WYNIKÓW

03.02.2020

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 r. w dyscyplinie mieszane sztuki walkiOGŁOSZENIE WYNIKÓW

03.02.2020

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 r.Aktualizacja kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoli

28.10.2019

Aktualizacja kwoty podstawowej dotacji dla przedszkoliAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 183) starsze aktualności »