Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.2.2019 na przedmiot zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic. 1.Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo Cena: 1 345 500,00 zł brutto Liczba pkt: 60,00 Dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz Cena: 1 455 644,00 zł brutto Liczba pkt: 55,45 Dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 95,45 Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o. o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek Cena: 1 401 715,00 zł brutto Liczba pkt: 57,59 Dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 97,59 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.1.2019 na przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz termin płatności. Wygrała oferta nr 4 1. Transport-Handel-Usługi, Krzysztof Wasielewski 88-210 Dobre, Czołpin 12 Cena: 602 700,00 zł brutto Liczba pkt. 60,00 Termin płatności: 30 dni Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: 1. ML Business s.c. ul. Szosa Lubicka 168K, 87-100 Toruń Cena: 774 900,00zł brutto Liczba pkt. 46,66 Termin płatności - 30 dni Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 86,66 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń Cena: 694 950,00zł brutto Liczba pkt. 52,03 Termin płatności - 30 dni Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 92,03 3. P.P.U.H. Franciszek Żywiczyński Krzywosądz, 88-210 Dobre Cena: 639 600,00zł brutto Liczba pkt. 56,53 Termin płatności - 30 dni Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 96,53 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.16.2018 na przedmiot zamówienia Przebudowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn cena oferty: 1 408 452,06 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1 Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 1 480 736,85 zł Liczba pkt: 57,07 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 97,07 Oferta nr 2 Molewski Sp. z o. o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Cena oferty: 1 699 039,23 zł Liczba pkt: 49,73 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 89,73 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij