Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.7.2020 na przedmiot zamówienia Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1. Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 2 WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek Cena oferty: 793 544,07 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1 SPÓŁKA BUDOWLANO-HANDLOWA „SMOLBUD” s.c. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja, 86-230 Lisewo, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1 Cena oferty: 959 031,00 zł Liczba pkt: 49,65 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 89,65 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.6.2020 na przedmiot zamówienia Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1.Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1 ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Cena oferty: 1 081 883,85 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 2 „ZAKŁAD BLACHARSKI Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek Cena oferty: 1 339 788,01 zł Liczba pkt: 48,45 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 88,45 Oferta nr 3 Konsorcjum Firm: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „PGK-BUD” Krzysztof Sudomir, Wola Nakonowska 5A, 87-850 Choceń DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek Cena oferty: 1 210 831,45 zł Liczba pkt: 53,61 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 93,61 Oferta nr 4 Firma Remontowo - Budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński, Józefkowo, ul. Świerkowa 42, 87-630 Skępe Cena oferty: 1 227 960,00 zł Liczba pkt: 52,86 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 92,86 Oferta nr 5 ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY Krzysztof Sadzikowski, ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek Cena oferty: 1 363 281,59 zł Liczba pkt: 47,62 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 87,62 Oferta nr 6 USŁUGI REMONTOWO – WYKOŃCZENIOWE LUX-BUD Łukasz Tyde, ul. Wiosenna 1, 87-850 Choceń Cena oferty: 1 369 780,84 zł Liczba pkt: 47,39 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 87,39 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.4.2020 na przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. Wygrała oferta nr 6 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn Cena: 1 332 462,69 zł brutto Liczba pkt. 60,00 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: 1. Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n. Notecią cena oferty: 1 635 698,53 zł, Liczba pkt. 48,87 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 88,87 2. TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Łojewo 70, 88-101 Inowrocław cena oferty: 2 051 249,82 zł, Liczba pkt. 38,97 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 78,97 3. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz cena oferty: 1 765 551,50 zł, Liczba pkt. 45,28 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 85,28 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno cena oferty: 1 576 361,48 zł, Liczba pkt. 50,71 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 90,71 5. Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10 cena oferty: 1 397 318,81 zł, Liczba pkt. 57,21 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 97,21 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.5.2020 na przedmiot zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oraz dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic. 1.Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o., Baruchowo, 87-821 Baruchowo Cena: 1 339 950,00 zł brutto Liczba pkt: 60,00 Dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1. Z.G.K Groneko Sp. z o. o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie Cena: 1 430 244,00 zł brutto Liczba pkt: 56,21 Dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 96,21 Oferta nr 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz Cena: 1 993 000,00 zł brutto Liczba pkt: 40,34 Dodatkowy odbiór odpadów pochodzących ze sprzątania skwerów, placów, terenów przydrożnych i ulic – raz w miesiącu Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 80,34 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w latach 2020-2021

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.3.2020 na przedmiot zamówienia: Roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w latach 2020-2021. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. Wygrała oferta nr 2 Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10 Cena: 1 091 502,11 zł brutto Liczba pkt. 60,00 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: 1. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz cena oferty: 1 620 607,87 zł, brutto Liczba pkt. 40,41 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 80,41 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza cena oferty: 1 733 889,18 zł brutto Liczba pkt. 37,77 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 77,77 3. Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno cena oferty: 1 340 074,77 zł brutto Liczba pkt. 48,87 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 88,87 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” spółka z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław cena oferty: 1 232 529,66 zł, Liczba pkt. 53,13 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 93,13 5. COLAS Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie cena oferty: 1 576 855,67 zł, Liczba pkt. 41,53 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 81,53 6. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn cena oferty: 1 345 003,02 zł, Liczba pkt. 48,69 Okres gwarancji. 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 88,69 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.2.2020 na przedmiot zamówienia: OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje, Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty, okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne, okresu gwarancji na falownik (inwerter) i okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane. 1. Wybrana została oferta najkorzystniejsza: Oferta nr 1: JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino Cena oferty: 798 633,61 zł, Liczba pkt: 60,00 Okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne: 300 miesięcy Liczba pkt: 20,00 Okres gwarancji na falownik (inwerter): 180 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oferty pozostałych ofert: Oferta nr 2: ECO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów Cena oferty: 1 206 302,30 zł, Liczba pkt: 39,72 Okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne: 300 miesięcy Liczba pkt: 20,00 Okres gwarancji na falownik (inwerter): 180 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Łączna liczba pkt: 79,72 Oferta nr 3: PRO-ECO Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia Cena oferty: 935 474,55 zł, Liczba pkt: 51,22 Okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne: 300 miesięcy Liczba pkt: 20,00 Okres gwarancji na falownik (inwerter): 180 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy Liczba pkt: 10,00 Łączna liczba pkt: 91,22 2. Brak wykonawców wykluczonych. 3. Oferty, które zostały odrzucone – nie dotyczy 4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu - nie dotyczy. 5. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 6. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 7. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej

zamawiający: Gmina Choceń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr zamówienia: ZP.271.1.2020 na przedmiot zamówienia Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty oraz okres gwarancji. 1.Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 6 „ZAKŁAD BLACHARSKI Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński, ul. Żelazne Wody 50 A, 87-800 Włocławek Cena oferty: 180 928,57 zł Liczba pkt: 60,00 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 100,00 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert: Oferta nr 1 ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Cena oferty: 191 165,89 zł Liczba pkt: 56,79 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 96,79 Oferta nr 2 Z.P.U.H „BUDPAL” Paweł Rusicki, ul. Wiosenna 3, 87-800 Włocławek Cena oferty: 198 410,77 zł Liczba pkt: 54,71 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 94,71 Oferta nr 3 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD s.c. ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo - Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży Cena oferty: 381 300,00 zł Liczba pkt: 28,47 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 68,47 Oferta nr 4 FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń n/W Cena oferty: 235 924,89 zł Liczba pkt: 46,01 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 86,01 Oferta nr 5 MAREMO Bartłomiej Stacherczak, ul. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek Cena oferty: 188 643,18 zł Liczba pkt: 57,55 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 97,55 Oferta nr 7 Usługi REMONTOWO – WYKOŃCZENIOWE LUX-BUD Łukasz Tyde, ul. Wiosenna 1, 87-850 Choceń Cena oferty: 208 000,00 zł Liczba pkt: 52,19 Okres gwarancji: 60 miesięcy Liczba pkt: 40,00 Łączna liczba pkt: 92,19 2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Unieważnienie postępowania - nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)