Zarządzenie nr 74/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 15 listopada 2011w sprawie przygotowania przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego

Zarządzenie nr 74/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 listopada 2011


w sprawie przygotowania przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1
W związku ze spodziewanymi wpływami do budżetu proszę o przygotowanie przetargu nieograniczonego na zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.  
 
§ 2
Zarządzenie podlega wykonaniu przez pracownika na stanowisku ds. inwestycji, ochrony informacji niejawnych i świadczeń socjalnych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (17 listopada 2011, 13:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1587