Zarządzenie nr 79/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 25 listopada 2011w sprawie przygotowania przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego

Zarządzenie nr 79/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie przygotowania przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1
W związku z brakiem spodziewanych wpływów do budżetu w roku bieżącym za:
- „Budowę Sali gimnastycznej w Wilkowicach” - 235.000 zł,
- „Poprawę infrastruktury wodno – ściekowej” – 776.294,74 zł,
oraz oczekiwaniem na wpływ 321.495,72 za zrealizowane zadanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,   
proszę o przygotowanie przetargu nieograniczonego na zaciągniecie długoterminowego kredytu bankowego do wysokości limitu ustanowionego w budżecie gminy, tj. 2.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu krótkoterminowego oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 
§ 2
Zarządzenie podlega wykonaniu przez pracownika na stanowisku ds. inwestycji, ochrony informacji niejawnych i świadczeń socjalnych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (13 grudnia 2011, 13:13:00)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (13 grudnia 2011, 13:13:36)
Zmieniono: poprawa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225