Zarządzenie nr 89/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 28 grudnia 2011w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 89/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Choceniu (Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Choceń z dnia 5 marca 2007 r.)
Z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w składzie:
 
1. Agnieszka Świątkowska – przewodnicząca,
2. Beata Piłatowska – członek,
3. Jerzy Donajczyk – członek,
4. Teresa Pawłowska – sekretarz.
§ 2
1.      Pracę komisji organizuje przewodniczący.
2.      Komisja pracuje w składzie minimum 3 osobowym.
3.      Obsługę komisji sprawuje sekretarz komisji. Na tym stanowisku przechowywana jest również dokumentacja komisji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (3 stycznia 2012, 14:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340