Zarządzenie nr 83/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 12 grudnia 2011w sprawie przekazania sprzętu strażackiego

Zarządzenie nr 83/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 grudnia 2011


w sprawie przekazania sprzętu strażackiego


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy
zarządza , co następuje:
 
§1
 
 
Przekazać Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach następujący sprzęt:
 
1.Zasysacz liniowy Z-2 W-52                                 szt. 1                na kwotę    1.179,25 zł
2.Kombinezon gumowy                                         para.2                na kwotę      472,05 zł
3.Pas strażacki bojowy                                             szt.1                na kwotę       114,48 zł
4.Rękawice strażackie WUSW-2R                        para.1                na kwotę       170,00 zł
                                                                                              ……………………….
                                                                          RAZEM:                                   1.935,78 zł  
                                                                                                     
§2
 
Zobowiązuje się Prezesa OSP w Śmiłowicach do ujęcia na stan inwentarzowy.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (10 stycznia 2012, 15:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1015