Zarządzenie nr 84/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 12 grudnia 2011w sprawie przekazania sprzętu strażackiego

Zarządzenie nr 84/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 grudnia 2011


w sprawie przekazania sprzętu strażackiego


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy
zarządza , co następuje:
 
§1
 
 
Przekazać Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym następujący sprzęt:
 
1.Siekieromłot-Hooligan                                        szt. 1                na kwotę    1.025,99 zł
2.Kurtyna wodna W 75                                           szt.1                na kwotę        389,04 zł
3.Mostek przejazdowy                                            szt.2                na kwotę        489,29 zł
4.Pachołek drogowy z lampką                                szt.4                na kwotę        330,70 zł
5.Lizak bez podświetlania                                       szt.1                na kwotę          53,60 zł
6.Przełącznik 75/52                                                 szt.1                na kwotę          39,36 zł
                                                                                              ……………………….
                                                                          RAZEM:                                   2.327,98 zł  
                                                                                                     
§2
 
Zobowiązuje się Prezesa OSP w Nakonowie Starym do ujęcia na stan inwentarzowy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (10 stycznia 2012, 15:05:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203