Zarządzenie nr 85/2011Wójta Gminy Choceńz dnia 12 grudnia 2011w sprawie przekazania sprzętu strażackiego

Zarządzenie nr 85/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 grudnia 2011


w sprawie przekazania sprzętu strażackiego


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.)
 
 
Wójt Gminy
zarządza , co następuje:
 
§1
 
 
Przekazać Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu następujący sprzęt:
 
1.Ubranie ochronne WUS-4/S/G                            szt. 2                na kwotę    3.640,01 zł
                                                                                              ……………………….
                                                                          RAZEM:                                  3.640,01 zł  
                                                                                                     
§2
 
Zobowiązuje się Prezesa OSP w Choceniu do ujęcia na stan inwentarzowy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (10 stycznia 2012, 15:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137