Zarządzenie nr 147/2012Wójta Gminy Choceńz dnia 25 września 2012w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 147/2012
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 września 2012


w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2013 rok


Na podstawie art. 30 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. Zm / oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLII/251/10 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Choceń oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:


§1


Przyjąć założenia do projektu budżetu gminy Choceń na 2013 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia .


 
§2Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok


 
§3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (3 października 2012, 12:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083