Zarządzenie nr 224/2013Wójta Gminy Choceńz dnia 14 października 2013w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego we wsi Wilkowice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 224/2013
Wójta Gminy Choceń
z dnia 14 października 2013


w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego we wsi Wilkowice, Gmina Choceń


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku Nr 594 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/11/94 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do dzierżawy grunt położony w obrębie Wilkowice, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00056705/4 na działce oznaczonej nr 142/7 o łącznej pow. 0,0811 ha
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (14 października 2013, 11:47:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895