Zarządzenie nr 227/2013Wójta Gminy Choceńz dnia 22 października 2013w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Zarządzenie nr 227/2013
Wójta Gminy Choceń
z dnia 22 października 2013


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.257  pkt 1 i art 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz.1240) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXIV/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
 
                                                                  Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
W Uchwale Rady Gminy Nr XXIV/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 168/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 171/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 172/13 z dnia 04 lutego 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/181/13 z dnia 26 lutego 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 176/13 z dnia 20 marca 2013 roku,
Uchwała rady Gminy Nr XXVII/192/13 z dnia 27 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 180/13 z dnia 03 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 183/13 z dnia 17 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 185/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 187/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/202/2013 z dnia 22 maja 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/13 z dnia 05 czerwca 2013 roku
Uchwała Rady Gminy Nr XXX/211/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/13 z dnia 02 lipca 2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 197/13 z dnia 16 lipca 2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 205/13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 208/13 z dnia 20 sierpnia 2013 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 212/13 z dnia 26 sierpnia 2013 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 214/13 z dnia 05 września 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/217/13 z dnia 12 września 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 217/13 z dnia 27 września 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 219/13 z dnia 01 października 2013 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 221/2013 z dnia 08 października 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 225/13 z dnia 22 października 2013 roku
wprowadza się następujące zmiany
§ 1
1. § 1 otrzymuje brzmienie " dochody budżetu w wysokości  26.869.891 zł " zastępuje się wyrażeniem "dochody  budżetu gminy w wysokości 27.277.100 zł „ zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym zadania zlecone. zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
 
 
2. § 2 "wydatki budżetu gminy w wysokości 28.958.155 zł " zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 29.365.364 zł„ zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 .
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 października 2013, 14:02:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808