Zarządzenie nr 240/2013Wójta Gminy Choceńz dnia 16 grudnia 2013w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 240/2013
Wójta Gminy Choceń
z dnia 16 grudnia 2013


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Choceniu,
Z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w składzie:
 
1. Agnieszka Świątkowska – przewodnicząca,
2. Beata Piłatowska – członek,
3. Ewelina Paszyńska – sekretarz.
§ 2
1. Pracę komisji organizuje przewodniczący.
2. Obsługę komisji sprawuje sekretarz komisji. Na tym stanowisku przechowywana jest również dokumentacja komisji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (16 grudnia 2013, 11:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 892