Zarządzenie nr 7/2014Wójta Gminy Choceńz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

Zarządzenie nr 7/2014
Wójta Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.257  pkt 1 i art 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz.1240) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXXV/234/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
 
                                                                  Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
W Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XXXV/234/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014
Zarządzeniem Nr 249/2014 Wójta Gminy Choceń z dnia 14 stycznia 2014 roku,
Uchwałą Nr  XXXVI/241/14 Rady Gminy Choceń z dnia 29 stycznia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 250/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 252/14 z dnia 03 lutego 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 255/14 z dnia 20 lutego 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/245/14 z dnia 18 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/14 z dnia 31 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 267/14 z dnia 03 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 268/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 270/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 273/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 278/2014 z dnia 21 maja 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/260/2014 z dnia 27 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/273/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 282/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku,
Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 287/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 288/14 z dnia 10 lipca 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XL/281/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 304/14 z dnia 08 sierpnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 307/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 310/14 z dnia 05 września 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/14 z dnia 12 września 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/14 z dnia 16 września 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/291/14 z dnia 30 września 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 315/14 z dnia 03 października 2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 316/14 z dnia 14 października 2014 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 318/14 z dnia 14 października 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 321/14 z dnia 27 października 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/297/14 z dnia 30 października 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 330/14 z dnia 12 listopada 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 332/14 z dnia 25 listopada 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 333/14 z dnia 01 grudnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/14 z dnia 04 grudnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr II/12/14 z dnia 12 grudnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku
wprowadza się następujące zmiany:
 
 
§ 1
 
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 1 – wydatki budżetu na 2014 oraz załącznikiem Nr 2 – wydatki z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (12 stycznia 2015, 14:05:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433