Zarządzenie nr 56/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 9 czerwca 2015w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 56/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 czerwca 2015


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
                                                                                  
§ 1
Nadaję „Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Choceniu” regulujący organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Choceniu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Choceń Nr 48/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia nr 56/2015 z dnia 09.06.2015 (65kB) word
 

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (18 czerwca 2015, 08:26:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613