Zarządzenie nr 111/2015Wójta Gminy Choceńz dnia 7 grudnia 2015w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy

Zarządzenie nr 111/2015
Wójta Gminy Choceń
z dnia 7 grudnia 2015


w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z póź. zm. ) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1  lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 105 poz. 870 ).
 
§ 1. Powołuję zespół powypadkowy w składzie:
 
1) Przewodniczący Dawid Dalmann  – Starszy Inspektor BHP
 
2) Członek Agnieszka Świątkowska –  Sekretarz Urzędu Gminy w Choceniu
 
do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 
§ 2. Komisja zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (14 grudnia 2015, 12:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303