Zarządzenie nr 205/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 25 października 2016w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy na koniec III kwartału 2016 roku

Zarządzenie nr 205/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 października 2016


w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy na koniec III kwartału 2016 roku


Na podstawie art.30 pkt 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2016.446 z dnia 04.04.2016 z późniejszymi zmianami) oraz art.37 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. DZ 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami)
 
 
Zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Choceń na koniec III kwartału 2016 roku:
- wykonane dochody 23 256 321,44 zł,
- zrealizowane wydatki 19 739 389,84 zł
 - nadwyżka  3 516 931,60 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za III kwartał 2016 rok.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski
 

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (27 października 2016, 09:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267