Zarządzenie nr 207/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 3 listopada 2016w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 207/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U.2016.446 z dnia 04.04.2016 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016                                            
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
w Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 121/16 z dnia 08 lutego 2016 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 130/16 z dnia 03 marca 2016 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/104/16 z dnia 17 marca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy  Nr 140/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 142/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 145/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/111/16 z dnia 20 maja 2016 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 151/2016 z dnia 25 maja 2016 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/129/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku
Zarządzenie Wójta Gminy   Nr 170/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 177/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 180/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 183/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 187/2016 z dnia 09 września 2016 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/138/16 z dnia 14 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2016 z dnia 20 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2016 z dnia 26 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 197/2016 z dnia 07 października 2016 roku,
Zarządzeniem  Wójta Gminy Nr 199/2016 z dnia 14 października 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2016 z dnia 25 października 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 206/2016 z dnia 26 października 2016 roku
 
Wprowadza się  następujące zmiany:
§ 1
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami w ramach rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznik nr 2 plan wydatków na  zadania zlecone.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 listopada 2016, 08:16:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250