Zarządzenie nr 211/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 21 listopada 2016w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 211/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 listopada 2016


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U.2016.446 z dnia 04.04.2016 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U. 2016.1870 z 18 listopada 2016 roku) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na rok 2016
Wójt Gminy 
Zarządza, co następuje: 

w Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 121/16 z dnia 08 lutego 2016 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 130/16 z dnia 03 marca 2016 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/104/16 z dnia 17 marca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy  Nr 140/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 142/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 145/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/111/16 z dnia 20 maja 2016 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 151/2016 z dnia 25 maja 2016 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/129/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku
Zarządzenie Wójta Gminy   Nr 170/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 177/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 180/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 183/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 187/2016 z dnia 09 września 2016 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/138/16 z dnia 14 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2016 z dnia 20 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2016 z dnia 26 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 197/2016 z dnia 07 października 2016 roku,
Zarządzeniem  Wójta Gminy Nr 199/2016 z dnia 14 października 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2016 z dnia 25 października 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 206/2016 z dnia 26 października 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2016 z dnia 03 listopada 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku 

Wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 
1. W § 1 wyrażenie "dochody budżetu w wysokości 30 472 083,10 zł " zastępuje się wyrażeniem "dochody budżetu gminy w wysokości 30 961 182,32 zł „ zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody zadania zlecone - załącznik nr 3.
 
2. W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu gminy w wysokości 30 609 352,08 zł" zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 31 098 451,30 zł „ zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki zadania zlecone – załącznik nr 4. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Szymon Bełkowski (22 listopada 2016, 14:27:02)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (22 listopada 2016, 14:27:35)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271