Zarządzenie nr 213/2016Wójta Gminy Choceńz dnia 25 listopada 2016w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 213/2016
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 listopada 2016


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. 1579)
 
zarządzam, co następuje:
                                                                                  
§ 1
Nadaję „Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Choceniu” regulujący organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Choceniu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Choceń Nr 168/16 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 213/2016 (66kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 grudnia 2016, 12:31:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274