Zarządzenie nr 293/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 30 października 2017w sprawie : podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy na koniec III kwartału 2017 roku

Zarządzenie nr 293/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 30 października 2017


w sprawie : podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy na koniec III kwartału 2017 roku


Na podstawie art.30 pkt 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2017.1875 z dnia 09.10.2017 z późniejszymi zmianami) oraz art.37 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2016.1870 z późniejszymi zmianami)
 
 
Zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu Gminy Choceń na koniec III kwartału 2017 roku:
- wykonane dochody 26 124 158,36 zł,
- wykonane wydatki 25 139 117,04 zł
 - nadwyżka  985 041,32 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za III kwartał 2017 rok.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 293/2017 (1663kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (2 listopada 2017, 13:34:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260