Zarządzenie nr 296/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 3 listopada 2017w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń z przeznaczeniem pod drogę gminną

Zarządzenie nr 296/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 3 listopada 2017


w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń z przeznaczeniem pod drogę gminną


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 t.j. ) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Choceń Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Nieodpłatnie przyjąć  nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym
- dz. nr 45/62 o powierzchni 0,1498 ha
położoną w obrębie geodezyjnym 0005 Choceń, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta. Nieruchomość ta będzie przeznaczona pod publiczną drogę gminną.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 296/2017 (1856kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (6 listopada 2017, 12:10:13)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 12:23:34)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 262