Zarządzenie nr 295/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 3 listopada 2017w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 295/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 3 listopada 2017


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U.2017.1875 z dnia 09.10.2017 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U. 2016.1870 z 18 listopada 2016 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXII/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017                                            
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
w Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XXII/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 222/2017 z dnia 06 lutego 2017 roku;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 230/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 233/2017 z dnia 06 marca 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 235/2017 z dnia 13 marca 2017 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/172/17 z dnia 20 marca 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 236/2017 z dnia 22 marca 2017 rok,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 238/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
Uchwałą Nr XXIV/191/17  Rady Gminy Choceń z dnia 31 marca 2017roku
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 242/2017 z dnia 20.04. 2017 roku
                Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 245/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
Uchwałą Nr XXV/192/2017  Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017roku,
                Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 247/2017 z dnia 09 maja 2017 roku,
                Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/2017 z dnia 17 maja 2017 roku,
                Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 251/2017 z dnia 25 maja 2017 roku,
                Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 253/2017 z dnia 30 maja 2017 roku,
             Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 254/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku,
             Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 256/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku,
            Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 259/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku,
           Uchwałą Nr XXVI/204/2017  Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017roku,
          Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 260/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
          Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 261/2017 z dnia 03 lipca 2017 roku,
          Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 262/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku,
         Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 264/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku,
         Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku,
         Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 268/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 270/2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 274/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/210/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 276/2017 z dnia 01 września 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 278/2017 z dnia 11 września 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 280/2017 z dnia 14 września 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 282/2017 z dnia 20 września 2017 roku,
Uchwałą Rady Gminy  Nr XXVIII/217/17 z dnia 26 września 2017 roku;
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 285/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 288/2017 z dnia 04 października 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 289/2017 z dnia 12 października 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 290/2017 z dnia 16 października 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 291/2017 z dnia 19 października 2017 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 292/2017 z dnia 26 października 2017 roku
 
 
 
 
Wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. W § 1 wyrażenie "dochody budżetu w wysokości 35 329 188,89 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody budżetu gminy w wysokości 35 333 640,89 zł” zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
2. W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu gminy w wysokości 38 308 297,55 zł" zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu gminy w wysokości 38 312 749,55 zł „ zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie nr 295/2017 (5416kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Ilona Walczak
Opublikował: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 08:48:20)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (7 listopada 2017, 08:50:37)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181