Zarządzenie nr 299/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 13 listopada 2017w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we wsi Skibice, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 299/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 13 listopada 2017


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego we wsi Skibice, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, Nr 1875), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2016  Nr 2147 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny położony w obrębie Skibice, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00047089/3 na działce oznaczonej nr 82/8, 82/4 i 82/5 o łącznej pow. 0,1437 ha
 
- Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 44,89 m² - udział w nieruchomości 773/2348
 
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 299/2017 (38kB) word
Zarządzenie 299/2017 (1243kB) pdf
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (13 listopada 2017, 12:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244