Zarządzenie nr 303/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 16 listopada 2017w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 303/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 16 listopada 2017


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z póź. zm.), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2016  poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczone numerem geodezyjnym
- dz. nr 37/84 o powierzchni 0,1321 ha
- dz. nr 37/85 o powierzchni 0,1507 ha
- dz. nr 37/86 o powierzchni 0,1724 ha
- dz. nr 37/87 o powierzchni 0,1834 ha
położone w obrębie geodezyjnym Choceń, Gmina Choceń dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00033100/6 stanowiące własność Gminy Choceń.
Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 303/2017 (4125kB) pdf
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 303/2017 (39kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 listopada 2017, 11:34:03)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (17 listopada 2017, 08:14:40)
Zmieniono: zarządzenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236