Zarządzenie nr 305/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 21 listopada 2017w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we wsi Janowo, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 305/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 21 listopada 2017


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we wsi Janowo, Gmina Choceń


Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, Nr 1875), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. 2016  Nr 2147 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne położone w obrębie Janowo, Gmina Choceń dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00019496/4 na działce oznaczonej nr 60/1 o pow. 0,1722 ha
 
BUDYNEK  nr 20A
- Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 39,31 m² - udział w nieruchomości 3931/18494
- Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 30,66 m² - udział w nieruchomości 3066/18494
- Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 42,23 m² - udział w nieruchomości 4223/18494
 
BUDYNEK  nr 20B
- Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 31,66 m² - udział w nieruchomości 3903/18494
- Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 26,58 m² - udział w nieruchomości 3371/18494
 
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 305/2017 (42kB) word
Zarządzenie 305/2017 (5452kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Hanna Gołębiewska
Opublikował: Hania Gołębiewska (21 listopada 2017, 09:48:32)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (10 stycznia 2018, 10:19:33)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251