Zarządzenie nr 306/2017Wójta Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2017w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 306/2017
Wójta Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2017


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
 
zarządzam, co następuje:
                                                                                  
§ 1
Nadaję „Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Choceniu” regulujący organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Choceniu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Choceń Nr 213/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu z późniejszymi zmianami.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik do Zarządzenia 306/2017 (176kB) word
Zarządzenie nr 306/2017 (1093kB) pdf

 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (22 listopada 2017, 10:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312