Zarządzenie nr 400/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 14 listopada 2018w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Choceń

Zarządzenie nr 400/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 14 listopada 2018


w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy ChoceńNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),
 
zarządzam, co następuje:
                                                                                  
§ 1
Postanawiam przedłużyć okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2003-2018 o kolejne dwa lata tj. na rok 2019 i 2020.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 400/18 (253kB) pdf

Strategia Rozwoju Gminy Choceń

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (15 listopada 2018, 13:27:14)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (5 marca 2020, 12:51:25)
Zmieniono: załączono link strategii

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237