Zarządzenie nr 398/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 9 listopada 2018w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Zarządzenie nr 398/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 listopada 2018


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018


Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U.2017.1875 z dnia 09.10.2017 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U. 2017.2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XXX/237/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018                                            
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
w Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr XXX/237/17 z dnia 28 grudnia  2017 roku zmienionej
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/246/18 z dnia 30 stycznia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 317/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 318/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 321/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 325/2018 z dnia 05 marca 2018 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/250/18 z dnia 27 marca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 333/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/263/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 340/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 341/2018 z dnia 08 maja 2018 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/274/18 z dnia 07 czerwca 2018 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy nr 353/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 356/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 358/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/278/18 z dnia 12 lipca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 367/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 369/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 370/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 372/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 373/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 376/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 378/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/288/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/293/18 z dnia 05 września 2018 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy nr 382/2018 z dnia 06 września 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 386/2018 z dnia 19 września 2018 roku
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 387/2018 z dnia 24 września 2018 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/295/18 z dnia 25 września 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 389/2018 z dnia 02 października 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 391/2018 z dnia 05 października 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 392/2018 z dnia 11 października 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 393/2018 z dnia 16 października 2018 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 394/2018 z dnia 19 października 2018 roku’
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 395/2018 z dnia 26 października 2018 roku,
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/299/18 z dnia 06 listopada 2018 roku,
 
 
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. W § 1 wyrażenie "dochody budżetu ustala w wysokości 39 793 767,04 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody budżetu ustala w wysokości 39 797 177,04 zł" zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych – załącznik nr 3.
2. W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu określa w wysokości 41 354 568,93 zł" zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu określa w wysokości 41 357 978,93 zł" zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 398/2018 (846kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (21 listopada 2018, 08:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193