Zarządzenie nr 401/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 15 listopada 2018w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 401/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 listopada 2018


w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły


Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm):
§ 1
W związku z nieobecnością dyrektora szkoły powierzam Pani Jolancie Krynickiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach podczas jego nieobecności.
§ 2
Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły obejmuje okres nieobecności dyrektora szkoły i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków  przez dyrektora szkoły po zakończeniu okresu jego nieobecności w szkole.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się osobom w nim wymienionym .
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 401/2018 (495kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (21 listopada 2018, 09:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224