Zarządzenie nr 1/18Wójta Gminy Choceńz dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie nr 1/18
Wójta Gminy Choceń
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania zastępcy wójta


Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, 1349, 1432),
 
postanawiam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Panią Agnieszkę Świątkowską na stanowisko Zastępcy wójta.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 1/18 (384kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (26 listopada 2018, 13:54:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232