Zarządzenie nr 102/19Wójta Gminy Choceńz dnia 20 listopada 2019w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

Zarządzenie nr 102/19
Wójta Gminy Choceń
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach


Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn. zm.) Wójt Gminy Choceń zarządza, co następuje:
§ 1
Wyznaczam Panią Annę Kamińską – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach do zstępowania dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.
§ 2
Upoważnienie Pani Anny Kamińskiej do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności jest ważne na okres od dnia 20.11.2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 102/19 (455kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Paszyńska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (20 listopada 2019, 11:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200