Zarządzenie nr 104/19Wójta Gminy Choceńz dnia 25 listopada 2019w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Choceń na 2019 rok

Zarządzenie nr 104/19
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Choceń na 2019 rok


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. 2018 r., poz. 2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506)
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Gminie Choceń zostaje wprowadzony planu audytu wewnętrznego na rok 2019. Plan audytu wewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu (usługodawcy).
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 104/19 (284kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/19 (3815kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (29 listopada 2019, 12:32:10)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (2 grudnia 2019, 12:08:08)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 192