Zarządzenie nr 107/19Wójta Gminy Choceńz dnia 9 grudnia 2019w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie nr 107/19
Wójta Gminy Choceń
z dnia 9 grudnia 2019


w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art.30 ust 2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2019.506 z późniejszymi zmianami) art.257  pkt 1 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019                                             

Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
w Uchwale Rady Gminy w Choceniu Nr II/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/19 z dnia 28 stycznia  2019 roku;
Uchwałą Rady Gminy Choceń nr III/19/19 z dnia 26 lutego 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/19 z dnia 28 lutego 2019 roku,
Uchwała Rady Gminy nr IV/29/19 z dnia 06 marca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/19 z dnia 07 marca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 24/19 z dnia 27 marca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 26/19 z dnia 09 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 31/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/19 z dnia 13 maja 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/19 z dnia 22 maja 2019 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr VII/46/19 z dnia 28 maja 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 40/19 z dnia 31 maja 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/19 z dnia 07 czerwca 2019 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/57/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 49/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 52/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 53/19 z dnia 04 lipca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 57/19 z dnia 16 lipca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 59/19 z dnia 23 lipca 2019 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr IX/66/19 z dnia 29 lipca 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/19 z dnia 01 sierpnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 64/19 z dnia 08 sierpnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku,
Uchwałą Rady Gminy nr X/69/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 70/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 74/19 z dnia 02 września 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 76/19 z dnia 06 września 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 77/19 z dnia 16 września 2019 roku,
Uchwała Rady Gminy nr XI/72/19 z dnia 24 września 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 78/19 z dnia 25 września 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 80/19 z dnia 30 września 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 83/19 z dnia 04 października 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 84/19 z dnia 09 października 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 86/19 z dnia 22  października 2019 roku,
Uchwała Rady Gminy nr XII/83/19 z dnia 30 października 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 91/19 z dnia 31  października 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 95/19 z dnia 05 listopada 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 96/19 z dnia 12 listopada 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 99/19 z dnia 18 listopada 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/19 z dnia 25 listopada 2019 roku,
Uchwała Rady Gminy nr XIII/92/19 z dnia 04 grudnia 2019 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 105/19 z dnia 05 grudnia  2019 roku,
 
 
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
1. W § 1 wyrażenie "dochody budżetu w wysokości 41 647 810,20 zł" zastępuje się wyrażeniem "dochody budżetu gminy w wysokości 42 252 315,20 zł” zgodnie z załącznikiem nr 1; w tym dochody budżetu na zadania zlecone-  załącznik nr 3.
 
 
2. W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu określa w wysokości 42 585 341,65 zł" zastępuje się wyrażeniem "wydatki budżetu określa w wysokości 43 189 846,65 zł", zgodnie z załącznikiem nr 2; w tym wydatki budżetowe na zadania zlecone - załącznik nr 4 .
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 107/19 (1478kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ilona Walczak
Opublikował: Hanna Gołębiewska (13 grudnia 2019, 09:07:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179