Zarządzenie nr 404/2018Wójta Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2018w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej

Zarządzenie nr 404/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2018


w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),
 
Zarządzam, co następuje:
 
     § 1
Przyjąć kwotę w wysokości 3.000,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące 00/100) jako zryczałtowany udział mieszkańca (za jedno przyłącze) w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy w Choceniu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie 404/18 (438kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (17 czerwca 2020, 11:53:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (24 lipca 2020, 12:46:32)
Zmieniono: zmiana tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 142