Zarządzenie nr 213/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 5 listopada 2020w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 213/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2020


w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu gminy w Choceniu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 713) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491), oraz § 24 ust. 5 i § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758),
zarządzam, co następuje:
§ 1
W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do 4 grudnia 2020 r., Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny we wtorki w godzinach od 8.00 do 15.00.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 213/2020 (469kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (5 listopada 2020, 10:46:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73