Zarządzenie nr 212/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 5 listopada 2020w sprawie ustalenia wysokości stawki za godzinę udostępnienia sal

Zarządzenie nr 212/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawki za godzinę udostępnienia sal

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),


zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z realizacją projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” ustala się wysokość stawki za udostępnienie sal na terenie gminy Choceń w wysokości 50 zł za godzinę zegarową.
                                                                            § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka.
                                                                            § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 212/2020 (419kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (6 listopada 2020, 07:30:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51