Zarządzenie nr 219/2020Wójta Gminy Choceń z dnia 1 grudnia 2020w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 219/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 1 grudnia 2020


w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu gminy w Choceniu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 713) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491), oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091),
zarządzam, co następuje:

§ 1
W związku z obowiązującą sytuacją epidemiczną, do końca roku 2020 r., Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny w następujących godzinach w:
Poniedziałek od 7.30 do 15.00
Wtorek od 8.00 do 15.00
Środa od 7.30 do 15.00  
Czwartek od 7.30 do 15.00
Piątek od 7.30 do 14.00. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (2 grudnia 2020, 10:32:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40