Zarządzenie nr 225/2020Wójta Gminy Choceńz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na najciekawszy projekt dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

Zarządzenie nr 225/2020
Wójta Gminy Choceń
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na najciekawszy projekt dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1
Ogłasza się plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniony najciekawszy projekt przeznaczony do realizacji:
a)      Propozycja nr 1. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina).
b)      Propozycja nr 2. Zagospodarowanie terenu po targowisku w Choceniu poprzez budowę altany biesiadnej i placu zabaw. 
 
§ 2
1.      Głosowanie trwa od dnia 4 stycznia 2021 r.,do 8 stycznia 2021 r., do godz. 12.00.
2.      Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Choceń.
3.      Głosowanie odbywa się za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej www.chocen.pl
4.      Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miejscowości Choceń może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.
5.      Obliczenie wyniku głosowania odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
6.      W skład komisji zobowiązanej do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu powołuje się pracowników Urzędu Gminy:
1)      Agnieszka Świątkowska - Sekretarz gminy Choceń, 
2)      Szymon Bełkowski – Informatyk, 
3)      Hanna Piastowska – Inspektor ds. inwestycji.
7.      Obliczenie wyników polegało będzie na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
8.      Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na stronie www.chocen.pl
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 225/2020 (673kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (6 stycznia 2021, 15:10:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22