Zarządzenie nr 227/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 18 stycznia 2021w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 227/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 stycznia 2021


w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu gminy w Choceniu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 713), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491), w związku z § 22 i 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316), oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 91), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1
W związku z obowiązującą sytuacją epidemiczną, do 31 stycznia 2021 r., Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny w następujących godzinach w:
Poniedziałek od 7.30 do 15.00
Wtorek od 8.00 do 15.00
Środa od 7.30 do 15.00  
Czwartek od 7.30 do 15.00
Piątek od 7.30 do 14.00. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 227/2021 (538kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (19 stycznia 2021, 07:55:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41