Zarządzenie nr 229/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 25 stycznia 2021w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Choceniu

Zarządzenie nr 229/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 25 stycznia 2021


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Choceniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 33 ust. 3 i 34 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r., o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 oraz z 2020 r., poz. 1486),
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., tworzę Gminne Biuro Spisowe w Choceniu.
 
§ 2
W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:
1)      Agnieszka Świątkowska - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Choceniu.
2)      Maria Dobiecka – koordynator gminny,
3)      Szymon Bełkowski – członek,
4)      Mariusz Bilęda –  członek.
 
§ 3
Gminne Biuro Spisowe w Choceniu realizuje swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
 
§ 4
Siedzibą Biura jest Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Biura Spisowego.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 229/2021 (607kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (28 stycznia 2021, 08:39:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30