Zarządzenie nr 231/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 26 stycznia 2021w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 231/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 26 stycznia 2021


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378),

zarządzam, co następuje:
                                                                                  
§ 1
Nadaję „Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Choceniu” regulujący organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Choceniu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Choceń Nr 126/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Choceniu. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski 

Zarządzenie 231/2021 z załącznikiem (10999kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia 231/2021 (186kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (28 stycznia 2021, 09:57:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26