Zarządzenie nr 230/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 26 stycznia 2021w sprawie ustalenia wysokości stawki za godzinę udostępnienia sal

Zarządzenie nr 230/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 26 stycznia 2021


w sprawie ustalenia wysokości stawki za godzinę udostępnienia sal

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z realizacją projektów unijnych ustala się wysokość stawki za udostępnienie sal Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka w wysokości 50 zł za godzinę lekcyjną.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Zarządzenie nr 231/2021 (288kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dominika Szymańska
Opublikował: Szymon Bełkowski (28 stycznia 2021, 14:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23