Zarządzenie nr 237/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 8 lutego 2021w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choceń

Zarządzenie nr 237/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 8 lutego 2021


w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choceń

Na podstawie art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020,  poz. 713, 1378) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, 1698),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Choceń w składzie:
1.      Sylwia Krajewska – Przewodnicząca Komisji,
2.      Agnieszka Świątkowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3.      Hanna Piastowska – członek,
4.      Kamil Klejba – członek.
  
§ 2
Komisja przetargowa zobowiązana jest do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choceń w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
  
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 172/2020 Wójta gminy Choceń z dnia 28 lipca 2020 r., w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choceń.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Zarządzenie 237/2021 (582kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Martyna Gorzkowska (8 lutego 2021, 13:25:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31