Zarządzenie nr 240/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2021w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Choceń na 2021 rok

Zarządzenie nr 240/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 11 lutego 2021


w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Choceń na 2021 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020,  poz. 713, 1378) w związku z art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się Plan Audytu Wewnętrznego w Gminie Choceń stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu (usługodawcy).
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski


Zarządzenie 240/2021 (444kB) pdf
Załącznik nr 1 (3743kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Sylwia Krajewska (12 lutego 2021, 11:06:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42