Zarządzenie nr 241/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lutego 2021w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 241/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 12 lutego 2021


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 t.j ze zm.)
 
zarządza się, co następuje:
§1
 
W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwami: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2021r. i Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2021 r. w dyscyplinie mieszane sztuki walki powołać Komisję Konkursową w składzie:
1.      Kamil Klejba - przewodniczący
2.      Sylwia Krajewska - członek
3.      Hanna Piastowska - członek
§2
 
Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. 2020 r. poz. 1133 t.j ze zm.)  i przedstawić Wójtowi Gminy Choceń wybrane do dofinansowania zadania publiczne wraz z wysokością przyznanych środków.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski

Zarządzenie 241/2021 (507kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Kamil Klejba
Opublikował: Sylwia Krajewska (12 lutego 2021, 12:38:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31