Zarządzenie nr 243/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 18 lutego 2021w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 243/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 lutego 2021


w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   ( Dz.U.2020.713 t.j. ), w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U.2020.65 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr XLII/304/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony.
 
                                                               Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w obrębie 0005 Choceń, Gmina Choceń dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00042546/0 na działce oznaczonej nr 45/66 o łącznej pow. 0,1031 ha będąca własnością Gminy Choceń.
Wykaz działek stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski  

Zarządzenie 243/2021 (377kB) pdf
Załącznik nr 1 (38kB) word


 

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Krajewska
Opublikował: Sylwia Krajewska (18 lutego 2021, 14:36:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: Sylwia Krajewska (19 lutego 2021, 07:50:10)
Zmieniono: zm. błędnie wpisany nr zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42