Zarządzenie nr 244/2021Wójta Gminy Choceń z dnia 19 lutego 2021w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Choceniu w 2021 r.

Zarządzenie nr 244/2021
Wójta Gminy Choceń
z dnia 19 lutego 2021


w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Choceniu w 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się dodatkowe dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy w Choceniu w 2021 r.:
 
- piątek 02 kwietnia 2021 r. (za Święto Pracy przypadające w sobotę 01.05.2021 r.),
- piątek 24 grudnia 2021 r. (za pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w sobotę 25.12.2021 r.).
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w BIP.


Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski

Zarządzenie 244/2021 (302kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Paszyńska
Opublikował: Sylwia Krajewska (19 lutego 2021, 13:57:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Choceniu

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42