Zarządzenie nr 201/09Wójta Gminy Choceńz dnia 22 października 2009w sprawie w sprawie powołania zastępcy wójta

Zarządzenie nr 201/09
Wójta Gminy Choceń
z dnia 22 października 2009


w sprawie w sprawie powołania zastępcy wójta

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1
Powołuję Teresę Pawłowską na stanowisko Zastępcy Wójta.
 
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 2 listopada  2009 r.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (22 października 2009, 13:39:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502