Zarządzenie nr 203/09Wójta Gminy Choceńz dnia 6 listopada 2009w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Zarządzenie nr 203/09
Wójta Gminy Choceń
z dnia 6 listopada 2009


w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Rady Gminy nr XXXIII/201/09 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.
 
§ 1
 
Zarządzam, co następuje
 
Udzielić poręczenia kredytu bankowego przez Bank Spółdzielczy Kowal w wysokości 150.000 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki do 30 kwietnia 2010
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (17 listopada 2009, 15:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1570