Zarządzenie nr 210/09Wójta Gminy Choceńz dnia 1 grudnia 2009w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych we wsi Choceń, Gmina Choceń

Zarządzenie nr 210/09
Wójta Gminy Choceń
z dnia 1 grudnia 2009


w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych we wsi Choceń, Gmina Choceń

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr II1194 z dnia 28 lipca 1994 roku w sprawie określania zasad nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Wójt Gminy
Zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlane położone w obrębie Choceń, Gmina Choceń dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00080531/0 oznaczonych numerami:
 
Dz. nr - 532/20 o pow. 0,1003 ha
Dz. nr - 532/19 o pow. 0,1000 ha  
Dz. nr - 532/18 o pow. 0,1001 ha  
Dz. nr - 532/17 o pow. 0,1003 ha  
Dz. nr - 532/16 o pow. 0,1000 ha  
Dz. nr - 532/15 o pow. 0,1008 ha  
Dz. nr - 532/14 o pow. 0,1001 ha  
Dz. nr - 532/13 o pow. 0,1010 ha  
Dz. nr - 532/12 o pow. 0,1104 ha  
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (1 grudnia 2009, 10:11:08)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (31 marca 2010, 08:47:04)
Zmieniono: księga wieczysta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1482